Bibban? + Jurkka , "Esther" + Puss-Åke, Olga?, Okänd, Okänd, Antti, Anna,  Ing-Brit, Okänd,"Håkan"
Våren 1961    Foto: LÅE

Från  Anna Geisler

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

379