Göran "Håkan" Håkansson, Anna Geisler och skymd Ing-Britt Johansson
Våren 1961    Foto: LÅE

Från  Anna Geisler

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

380