Pelle-Dagis vid rodret, "Nippe" bakpå och "Sotar'n i holken. Borsöknasjön i januari 1963

Från  Rolf "Sotar'n" Fredrikssons samlingar.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

397