"Nippe" Korell med "Sotar'n i holken på Borsöknasjön med Pelles BMW R69S,   januari 1963

Från  Rolf "Sotar'n" Fredrikssons samlingar.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

398