1979 Kurt Östberg vid Engelsbergs bruk.


Foto: Torgil Magnuson

Från  Kurt Östbergs samlingar

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

401