1979  Torgil Magnuson  (1922-2015) vid Engelsbergs bruk.

(Provkör Honda 900 för Hondabladets räkning)

Foto:  Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

402