På veg fra Göteborg til Tromsø, här vid Umeå 1973 i maj.

Från Per Tollefsen, numera Arendal i Norge

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

406