MC-kåken i Sundsvall 1973

Från Per Tollefsen, numera Arendal i Norge

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

407