1969 alt. 1970   EMCK-fest vid Hjälmaren - Dimbobaden
Det har tills vidare förmodats att det är åtminstone Jörgen, Pelle och Sören som figurerar på bilden.
Fler, eller andra, förslag emotses gärna!

Från Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

410