1979    Ann-Christine och Göran, BMW R 65, Sviestadbanan   Foto: Nisse Hebo

- tillbaka -


- tillbaka till MC-sidan -