Gerth Persson på sin välskötta BMW R 50
  Foto: Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

025