Roger Lundkvist (1943-1971) med sin modifierade Matchless 600 cc.
  Foto: Bengt Bergner 1963.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

026