Rolf "Ruffen" Fredell  (1944 - 2017)  med sin BMW R 60.
  Foto: Bengt Bergner 1963.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

027