Jan "Pålle" Pålsson  med sin BMW R 50.
Han flyttade till Kanada, gick bibelskola och blev präst i Quebec!
  Foto: Bengt Bergner 1963.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

028