"Lappens" BSA-kompis hemma i Jämtland - under en rökpaus.
Foto:  Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

046