"Lappen" själv under en paus hemma i Jämtland. 
Foto:  Bengt Bergners kompis.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

047