Bengts "Lappen" Bergners Honda CB77, och Rolf "Råttan" Vanerud med spättan Gunilla, BSA Golden Flash

Foto:  Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

057

 

 

 

 

<