Rolf Vanerud, BSA med Gunilla , Lilian Bergner, på MC-träff . Hondan är Bengt Bergners och
BMW:n, en R60, tillhör Håkan Andersson. Noter transistorradion som är uppställd på tanken!

Foto:  Bengt Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

104