Katrineholmsträffen 1967, på fotot syns Berit (Arnes tjej) och längst ned Bengt B. & Bernt I.

Foto:  Arne Edmans arkiv

från  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

121