Träff vid VMC-kåken - f.v. Jan Söderström, från Nyköping, BMW med vagn,
Anders Porry, Moto-Guzzi samt Sam Svensson.  1971

Foto:  Arne Edmans arkiv

från  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

148