Motorungdomsgården. Ostkustloppet på Skarpnäck, runt år 1965

Foto:  Aimos arkiv

från  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

167