Fr. v. Jan Söderström, Ove Gustavsson, Kicki Huovinen, Berit (rygg), Okänd,
Hans Hagenström, Torgil Magnuson, Okänd, Lars Larsson, Anders Skoog

Foto:  Aimos arkiv

från  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

168