Ronny "Kajan" Hedström på sin Indian Chief vid Fredenloppet i mars 1963.

Foto:  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

192