"Möss-Pelles" Makalös (Matchless G9 vid Lundby prästgård vintern 1962.

Foto:  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

193