MC-parkeringen vid Fredenloppet mars 1964. Eskilstuna och Västerås knuttar  
 

Foto:  Stefan Lodesten. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

207