IC-macken Pilgatan i Västerås år 1967. VMC-gänget samlas för touring.
Fr. h. "Stas" Zymczak + Q, BMW, Bengt Bergner, Honda,
Sven Sjölin och Gunnel, BMW,
Allan Järvegård, Honda, Arne Edman m. pass., Honda,
Lars Svensson m. pass., Honda
Hans Hagenström + pass., Vincent HRD, Okänd, BSA,
Okänd, BMW och Gustav Cederholm, BMW (bakom).

Foto:  Sven Sjölins arkiv. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

243