VMC vid IC-macken Pilgatan i Västerås år 1966. I mitten av bilden syns
Aimo (rygg) och Sven Sjölin i samtal.  

Foto:  Sven Sjölins arkiv. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

246