Västerås motorcyklister i Skokloster år 1966.  

Foto:  Sven Sjölins arkiv. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

247