En engelsman besökte Västerås 1966. Här sitter han på Sven Sjölins BMW.
Sin egen BSA  står skymd bakom.
På BSA:n till höger sitter Aimo Nietosvuori och Aimos son Ulf syns i miten .  

Foto:  Sven Sjölin. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

248