Sven Sjölins BMW R50, Narvavägen i Västerås .  

Foto:  Sven Sjölin. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

250