En engelsman med BSA besökte Västerås 1966. Här sitter han på Sven Sjölins BMW och Sven har tagit plats på Aimos BSA Spitfire. Aimos son Ulf i mitten .  

Foto:  Aimo Nietosvuori. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

249