Tommy "Pinnis" Söderström poserar här framför Trystorps herrgård* i Tångeråsa .  2015-04-27

Foto Kurt Östberg

*Trystorp bildades 1495 av biskop Kort Rogge i Strängnäs som köpte tre torp (Try Torp) vid Logsjön i Tångeråsa socken och lade dem under Riseberga kloster.

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

543