Göran Håkansson, Eva Östberg, Tommy "Pinnis" Söderström med grabben Leary.  2017-04-23
Här för Lunchpizza på Milano i Hallsberg innan färden fortsatte mot Tiveden.
Ja, för Pinnis del, skulle han fortsätta långt ner i Europa med grabben bakpå.

Foto:  Kurt Östberg
 

- se en annan bild från samma tillfälle - länk -


- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

650