23 april 2017 - Eva och Kurt Östberg, Tommy "Pinnis" Söderström med grabben Larry
 på visit i Hallsberg för lunchpizza.

- länk till ett annat foto från samma tilfälle -

- tillbaka -

- tillbaka till MC-sidan -